cac deof theo trinh tu tu Bac vao Nam la:

Question

cac deof theo trinh tu tu Bac vao Nam la:

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-16T07:31:47+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:32:54+00:00

  là ngang, hải vân, cù mông, cả

  0
  2021-09-16T07:33:25+00:00

  Thứ tự các đèo từ Bắc vào Nam:

  Đèo Keo Nưa (nằm trên quốc lộ 8).

  Đèo Ngang (nằm trên quốc lộ 1).

  Đèo Mụ Giạ (nằm trên quốc lộ 15).

  Đèo Lao Bảo (nằm trên quốc lộ 9).

  Đèo Hải Vân (nằm trên quốc lộ 1).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )