Các địa phương nào sau đây lần lượt giành được chính quyền vào ngày 19 – 8; 23 – 8; 25 – 8. A. Sài Gòn – Huế – Hà Nội – Bắc Giang. B. Hà Nội – Sài Gò

Question

Các địa phương nào sau đây lần lượt giành được chính quyền vào ngày 19 – 8; 23 – 8; 25 – 8.
A. Sài Gòn – Huế – Hà Nội – Bắc Giang.
B. Hà Nội – Sài Gòn – Huế.
C. Hà Nội – Huế – Sài Gòn.
D. Bắc Giang – Hải Dương – Sài Gòn.

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-07-09T22:08:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:10:03+00:00

  Các địa phương nào sau đây lần lượt giành được chính quyền vào ngày 19 – 8; 23 – 8; 25 – 8.
  A. Sài Gòn – Huế – Hà Nội – Bắc Giang.
  B. Hà Nội – Sài Gòn – Huế.
  C. Hà Nội – Huế – Sài Gòn.
  D. Bắc Giang – Hải Dương – Sài Gòn.
  `=>“D`

  0
  2021-07-09T22:10:04+00:00

  C. Hà Nội – Huế – Sài Gòn.

  19/8/1945 Hà Nội giành chính quyền 

  23/8/1945 giành chính quyền ở kinh đô Huế

  25/8/1945  Sài Gòn giành chính quyền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )