Các điều kiệu bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp ở cây xanh ?

Question

Các điều kiệu bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp ở cây xanh ?

in progress 0
Valerie 4 tháng 2021-08-19T19:32:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:33:51+00:00

  Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh là : Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic, nhiệt độ,…. 

  Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điều kiện đó không giống nhau.

  0
  2021-08-19T19:34:32+00:00

  Các điều kiệu bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp ở cây xanh: ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )