Các đồng bằng lớn ở châu Á có nguồn gốc hình thành do A: phù sa sông. B: phù sa biển. C: vận động kiến tạo. D: băng hà.

Question

Các đồng bằng lớn ở châu Á có nguồn gốc hình thành do

A:
phù sa sông.
B:
phù sa biển.
C:
vận động kiến tạo.
D:
băng hà.

in progress 0
Vivian 2 năm 2021-09-18T13:27:07+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:28:17+00:00

  Chọn A

  0
  2021-09-18T13:28:39+00:00

  là 3 .D : phù sa sông 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )