Các dung dịch nào sau đây đều có phản ứng với khí CO2? A. NaOH, Ba(OH)2, FeCl3 B. FeCl3, Ca(OH)2, Ba(OH)2 C. Ca(OH)2, Ba(OH)2, NaOH D. Ca(OH

Question

Các dung dịch nào sau đây đều có phản ứng với khí CO2? A. NaOH, Ba(OH)2, FeCl3 B. FeCl3, Ca(OH)2, Ba(OH)2 C. Ca(OH)2, Ba(OH)2, NaOH D. Ca(OH)2, FeCl3, NaOH

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-12-06T09:22:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:23:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   C vì theo TCHH thì CO2 td với bazo kiềm nha

  0
  2021-12-06T09:23:38+00:00

  Các dung dịch nào sau đây đều có phản ứng với khí CO2?

  A. NaOH, Ba(OH)2, FeCl3

  B. FeCl3, Ca(OH)2, Ba(OH)2

  C. Ca(OH)2, Ba(OH)2, NaOH

  D. Ca(OH)2, FeCl3, NaOH

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )