*Các em vào tải bài về đọc để hiểu rõ hơn về : 1. Qúa trình dựng nước và giữ nước cuả ông cha từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX. 2. Truyền thống yêu nư

Question

*Các em vào tải bài về đọc để hiểu rõ hơn về :
1. Qúa trình dựng nước và giữ nước cuả ông cha từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX.
2. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
Qua đó trả lời câu hỏi: Là một học sinh em đã làm những gì để thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay?
cần gấp t sẽ vote 5*

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-10-22T09:01:26+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T09:02:59+00:00

  1.

  – Bước đầu nảy sinh và phát triển của tình cảm yêu thương gắn bó giữa người với người và giữa công đồng, tình yêu quê hương đất nước.

  – Truyền thống yêu nước được hình thành với sự ra đời của quốc gia dân tộc

  – Truyền thống yêu nước được hình thành trải qua quá trình đấu tranh chống ngoại xâm để giữ nước đặc biệt dưới thời Bắc thuộc.

  2.

  – Yêu nước không chỉ chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn phải ra sức xây dựng và phát triển kinh tế. Ý thức vương lên xây dựng và phát triển nền kinh tế tự chủ đậm đà bản sắc dân tộc.

  – Tinh thần đoàn kết dân tộc

  – Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo về độc lập dân tộc.

  – Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ – yêu nước gắn liền với thương dân.

  chúc bn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )