các giải pháp nhằm hạn chế thất nghiệp hiện nay

Question

các giải pháp nhằm hạn chế thất nghiệp hiện nay

in progress 0
Bella 1 năm 2021-10-13T05:08:12+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-13T05:10:00+00:00

    Tăng nguồnvốn đầu tư(chủ yếu lấy từ dự trữ quốc gia,vay nước ngoài) đẩy nhanh tiến bộ xây dựng cơ sở hạ tầng,làm thuỷ lợi,thuỷ điện,giao thông …nhằm tạo việc làm mới cho lao động mất việc làm ở khu vực sản xuất kinh doanh,nới lỏng các chính sách tài chính,cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút vốn đầu tư của nước ngoài tạo việc làm mới cho người lao động.Bên cạnh đó chúng ta phải khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho các doanh nghiệp vay vốn để mua sắm trang thiết bị sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )