Các giọt nước rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau . Khi giọt nước thứ nhất rơi chạm đất thì giọt thứ 5 bắt đầu rơi. Tính khoảng

Question

Các giọt nước rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau . Khi giọt nước thứ nhất rơi chạm đất thì giọt thứ 5 bắt đầu rơi. Tính khoảng cách giữa các giọt kế tiếp nhau.biết mái nhà cao 16m

in progress 0
Ariana 4 ngày 2021-12-07T19:50:58+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:52:40+00:00

  Đáp án: 0,45 s

  Giải thích các bước giải: Thời gian mỗi giọt nước rơi xuống đất:

  \(t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} \approx 1,8\,\,\left( s \right)\)

  Hai giọt nước liên tiếp nhau rơi cách nhau khoảng thời gian:

  \(\Delta t = \frac{t}{4} = 0,45\,\,\left( s \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )