Các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó

Question

Các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-26T08:29:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:30:53+00:00

  * Có 2 hình thức sinh sản hữu tính và vô tính 

  * So sánh sinh sản vô tính và hữu tính ở động vật:

  – Giống nhau : 

  + Đây đều là hình thức sinh sản ở động bật 

  + Kết quả tạo ra cơ thể mới có bộ NST lưỡng bội 2n 

  – Khác nhau 

  1. Sinh sản vô tính :
  -Cơ chế : Dựa vào nguyên phân

  -Không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái.

  – Đặc điểm của cơ thể mới tạo ra : Con cái sinh ra giống nhau và giống cơ thể mẹ.

  – Có 2 hình thức : 

  + Sinh sản bằng bào tử

  +Sinh sản sinh dưỡng 

  2. Sinh sản hữu tính : 

  – Cơ chế : dựa vào giảm phân và thụ tinh 

  – Có sự hợp nhất các giao tử đực và cái thành hợp tử (2n) và sau đó nhờ nguyên phân phát triển thành cơ thể mới 

  – Cơ thể tạo ra có thể có đặc điểm sai khác so với bố mẹ gọi là biến dị tổ hợp

  0
  2021-09-26T08:31:14+00:00

  Ở động vật có hai hình thức sinh sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

  -Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế nào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau (mà do sự phân đôi cơ thể hoặc mọc chồi).

  -Sinh sản hữu tính (có ưu thế hơn sinh sản vô tính). Trong sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng), trứng thụ tinh phát triển thành phôi. Có hai hình thức thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )