Các hoạt động nội thương của nước ta có sự thay đổi căn bản là do A: mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài. B: mức sống của người dân tăng. C:

Question

Các hoạt động nội thương của nước ta có sự thay đổi căn bản là do

A:
mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài.
B:
mức sống của người dân tăng.
C:
thành tựu của công cuộc Đổi mới.
D:
tài nguyên phong phú, giàu có.
19
Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa của công nghiệp chế biến nông sản?

A:
Phát triển vùng chuyên canh.
B:
Tăng giá trị nông sản.
C:
Nâng cao hiệu quả sản xuất.
D:
Bảo vệ an ninh quốc phòng.
Xay xát thuộc phân ngành nào sau đây?

A:
Chế biến thuỷ hải sản.
B:
Chế biến cây công nghiệp.
C:
Chế biến sản phẩm trồng trọt.
D:
Chế biến sản phẩm chăn nuôi.
23
Sự phát triển của vận tải đường ống nước ta gắn với sự phát triển của ngành

A:
luyện kim.
B:
hóa chất
C:
dầu khí..
D:
chế biến thực phẩm.
Bắc Trung Bộ không giáp với khu vực nào sau đây?

A:
Biển Đông.
B:
Duyên hải Nam Trung Bộ.
C:
Đồng bằng sông Hồng.
D:
Đông Nam Bộ.
26
Tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta bao gồm:

A:
hang động, bãi tắm, di tích lịch sử.
B:
làng nghề truyền thống, phong cảnh.
C:
vườn quốc gia, phong cảnh, bãi tắm.
D:
trang phục dân tộc, văn hóa dân gian.
27
Ngành nào dưới đây không phải là công nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Hồng?

A:
công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
B:
công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.
C:
công nghiệp khai thác chế biến dầu khí.
D:
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
28
Trâu ở nước ta được nuôi chủ yếu để

A:
lấy phân bón.
B:
lấy sức kéo.
C:
lấy thịt, sữa.
D:
lấy da, sừng.
29
Đảo nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?
A:
Thổ Chu.
B:
Cồn Cỏ.
C:
Bái Tử Long.
D:
Côn Đảo.
30
Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, cho biết vùng nuôi trâu nhiều nhất nước ta là
A:
Trung du miền núi Bắc Bộ.
B:
Đông Nam Bộ.
C:
Bắc Trung Bộ.
D:
Đồng bằng sông Hồng.
31
Gỗ được phép khai thác trong loại rừng nào dưới đây?

A:
Rừng đặc dụng.
B:
Rừng phòng hộ.
C:
Rừng sản xuất.
D:
Rừng đầu nguồn.

in progress 0
Everleigh 2 giờ 2021-09-08T14:26:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:27:54+00:00

  Các hoạt động nội thương của nước ta có sự thay đổi căn bản là do
   A: mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài.
   B: mức sống của người dân tăng.
   C: thành tựu của công cuộc Đổi mới.
   D: tài nguyên phong phú, giàu có.
  19 Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa của công nghiệp chế biến nông sản? 
   A: Phát triển vùng chuyên canh. 
   B: Tăng giá trị nông sản.
   C: Nâng cao hiệu quả sản xuất.
   D: Bảo vệ an ninh quốc phòng.
  Xay xát thuộc phân ngành nào sau đây?
   A: Chế biến thuỷ hải sản.
   B: Chế biến cây công nghiệp.
   C: Chế biến sản phẩm trồng trọt.
   D: Chế biến sản phẩm chăn nuôi.
  23 Sự phát triển của vận tải đường ống nước ta gắn với sự phát triển của ngành 
   A: luyện kim.
   B: hóa chất
   C: dầu khí..
   D: chế biến thực phẩm.
  Bắc Trung Bộ không giáp với khu vực nào sau đây?
   A: Biển Đông.
   B: Duyên hải Nam Trung Bộ.
   C: Đồng bằng sông Hồng. 
   D: Đông Nam Bộ.
  26 Tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta bao gồm: 
   A: hang động, bãi tắm, di tích lịch sử.
   B: làng nghề truyền thống, phong cảnh.
   C: vườn quốc gia, phong cảnh, bãi tắm.
   D: trang phục dân tộc, văn hóa dân gian.
  27 Ngành nào dưới đây không  phải là công nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Hồng?
   A: công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
   B: công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.
   C: công nghiệp khai thác chế biến dầu khí.
   D: công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
  28 Trâu ở nước ta được nuôi chủ yếu để
    A: lấy phân bón.
   B: lấy sức kéo.
   C: lấy thịt, sữa.
   D: lấy da, sừng. 
  29 Đảo nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?
   A:Thổ Chu.
   B: Cồn Cỏ.
   C:Bái Tử Long. 
   D: Côn Đảo.
  30 Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, cho biết vùng nuôi trâu nhiều nhất nước ta là
   A:  Trung du miền núi Bắc Bộ.
   B:  Đông Nam Bộ.
   C: Bắc Trung Bộ.
   D: Đồng bằng sông Hồng.
  31 Gỗ được phép khai thác trong loại rừng nào dưới đây? 
   A: Rừng đặc dụng.
   B: Rừng phòng hộ.
   C: Rừng sản xuất.
   D: Rừng đầu nguồn. 

  0
  2021-09-08T14:27:58+00:00

  18. C

  19. D

  20. C

  23. C

  24. D

  26. C

  27. C

  28. B

  29. D

  30. A

  31. C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )