Các khanh nghĩ thế nào Thực hiện hành động nói nào và tác dụng gì

Question

Các khanh nghĩ thế nào
Thực hiện hành động nói nào và tác dụng gì

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-09-13T16:17:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:19:13+00:00

  Các khanh nghĩ thế nào ( Có từ thế nào nên dùng để hỏi nhé )

  Nhà vua thực hiện hành động nói đó để hỏi ý kiến của mọi người cũng như của dân chúng về việc dợi đô . 

  => chính vì hành động đó ta có thể thấy đây là một vị vua thương dân .

  0
  2021-09-13T16:19:15+00:00

  Nó dùng để hỏi

  Tác dụng: để hỏi người ta thứ ko bt 

  (Theo chị nghĩ là vậy)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )