Các khâu chủ yếu tạo ra chủng vi sinh vật sản xuất hoocmon Inulin chữa bệnh đái tháo đường ở người như thế nào?

Question

Các khâu chủ yếu tạo ra chủng vi sinh vật sản xuất hoocmon Inulin chữa bệnh đái tháo đường ở người như thế nào?

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-21T03:04:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:05:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cac-khau-chu-yeu-tao-ra-chung-vi-sinh-vat-san-uat-hoocmon-inulin-chua-benh-dai-thao-duong-o-nguo

  0
  2021-10-21T03:05:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   -b1, tách adn khoie tế bào người, tách plasmit khoie vi khuẩn e.coli

   -b2, dùng enzim cắt adn với adn plasmit tạo ra adn tái tổ hợp

   -b3, chuyển adn tái tổ hợp vào vi khuẩn e.coli, tạo điều kiện cho adn tái tổ hợp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )