các khối hình học cơ bản gồm những hình nào ? Khi mặt phẳng đáy song song với mặt phẳng chiếu hãy kể tên những hình chiếu nhận được khi chiếu lên 3 mặ

Question

các khối hình học cơ bản gồm những hình nào ?
Khi mặt phẳng đáy song song với mặt phẳng chiếu hãy kể tên những hình chiếu nhận được khi chiếu lên 3 mặt phẳng hình khối cơ bản

in progress 0
Alexandra 4 tháng 2021-08-23T04:24:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:25:24+00:00

  Các khối hình học cơ bản gồm những hình : khối hình chữ nhật , lăng trụ đều , hình chóp đều , hình trụ , honhf nón ,hình cầu .

  Khi mặt phẳng song song với mặt phẳng chiều ,những hình chiếu nhận được khi chiếu lên 3 mặt phẳng hình khối cơ bản là : hình chiêu đứng , hình chiếu bằng , hình chiếu cạnh 

  0
  2021-08-23T04:25:37+00:00

  Bạn tham khảo nhé

  Các khối hình học cơ bản gồm những hình: khối hình hộp chữ nhật, lăng trụ đều, hình chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu.

  Khi mặt phẳng đáy song song với mặt phẳng chiếu, những hình chiếu nhận được khi chiếu lên 3 mặt phẳng hình khối cơ bản là: hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh.

  – Hình chiếu đứng ở góc trên bên trái bản vẽ.

  – Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng.

  – Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )