các kiểu phát triển của động vật. lấy ví dụ?

Question

các kiểu phát triển của động vật. lấy ví dụ?

in progress 0
Iris 5 tháng 2021-07-27T04:42:04+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:43:56+00:00

  Các kiểu phát triển của động vật:

  + Phát triển không qua biến thái: kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành. Đa số động vật có xương sống (bò sát, chim, thú) và rất nhiều loài động vật không xương sống phát triển không qua biến thái.

  + Phát triển qua biến tháikiểu phát triển mà con non (ấu trùng) có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí khác nhau giữa các giai đoạn và khác với con trưởng thành.

     – Phát triển qua biến thái hoàn toàn: kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

  Có ở đa số loài côn trùng (bướm, ruồi, ong…) và lưỡng cư…

     – Phát triển qua biến thái không hoàn toàn: kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện (gần giống với con trưởng thành), trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành

  Gặp ở một số loài côn trùng như: châu chấu, cào cào, gián…

   

  0
  2021-07-27T04:44:03+00:00

  * Có 2 kiểu phát triển :

  – Phát triển không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành
  ví dụ : Bò , trâu 

  -Phát triển qua biến thái là kiểu phát triển mà con non  có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí khác nhau giữa các giai đoạn và khác với con trưởng thành.
  Có 2 kiểu là : 
  + Phát triển qua biến thái hoàn toàn : ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác xa so với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
  Ví dụ : bướm 

  +Phát triển qua biến thái không hoàn toàn: ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện có điểm gần giống với con trưởng thành, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành
  Ví dụ : Châu chấu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )