các lệnh đề : copy di chuyển cắt xóa

Question

các lệnh đề : copy di chuyển cắt xóa

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-07-19T09:06:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:07:51+00:00

           $#chicong283k$

                        Các đề lệnh :

  `+` Sao chép : Copy

  `+` Di chuyển : Cut `-` Edit

  `+` Cắt : Cut

  `+` Xoá : Backspace `-` Delete

  0
  2021-07-19T09:08:26+00:00

  @Meoss_

  * Sao chép: copy

  * Di chuyển: Edit – cut

  * Cắt: Cut

  * Xóa: delete hoặc backspace

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )