Các liên kết trong phân tử C3H8 được biểu diễn như thế nào ?

Question

Các liên kết trong phân tử C3H8 được biểu diễn như thế nào ?

in progress 0
Reagan 4 tuần 2021-11-12T14:41:50+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:43:16+00:00

  $C_3H_8$ là hidrocacbon no, chứa toàn liên kết đơn, mạch hở (ankan). Do đó các liên kết trong $C_3H_8$ biểu diễn bởi các gạch nối đơn $ ” – ” $.

  0
  2021-11-12T14:43:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   -C3H8  là hidrocacbon no, chứa toàn liên kết đơn, mạch hở 

   -vậy liên kết trong C3H8 đc biểu diễn các gạch nối đơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )