các lực 4N và 20N tác dụng lên các đầu của đòn bẩy. Độ dài của đồn bảy bằng 60 cm, điểm tựa đặt ở khoảng cách nào so với vị trí đặt lực nhỏ, nếu đòn

Question

các lực 4N và 20N tác dụng lên các đầu của đòn bẩy. Độ dài của đồn bảy bằng 60 cm, điểm tựa đặt ở khoảng cách nào so với vị trí đặt lực nhỏ, nếu đòn bẩy ở trạng thái cân bằng.

in progress 0
Alaia 3 giờ 2021-09-14T09:08:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:09:59+00:00

  Đáp án:

  Điểm tựa cách điểm đặt lực nhỏ một đoạn 50cm

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \[{l_1} + {l_2} = 60cm\]

  Để đòn bẩy cân bằng thì:

  \[{P_1}{l_1} = {P_2}{l_2} \Leftrightarrow 4.{l_1} = 20.{l_2} \Rightarrow {l_2} = \frac{{{l_1}}}{5}\]

  Vị trí đặt điểm tựa cách điểm đặt lực nhỏ một đoạn:

  \[{l_1} + \frac{{{l_1}}}{5} = 60 \Rightarrow {l_1} = 50cm\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )