Các mảng kiến tạo trên thế giới

Question

Các mảng kiến tạo trên thế giới

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-14T06:48:34+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T06:49:40+00:00

  mảng-thái bình dương

  -á âu

  -ấn úc

  -châu phi

  -bắc mý

  -nam mỹ

  -nam cực

  0
  2021-10-14T06:50:16+00:00

  Mảng Thái Bình Dương.

  Mảng Á-Âu.

  Mảng Ấn-Úc.

  Mảng châu Phi.

  Mảng Bắc Mỹ

  Mảng Nam Mỹ

  Mảng Nam Cực.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )