Các Mod,chuyên gia và thiên tài ơi Giúp mình với mọi người ơi mình hậu tạ 50đ 5 sao,cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha Có 1 bài ak Cho đa thức C thõa

Question

Các Mod,chuyên gia và thiên tài ơi
Giúp mình với mọi người ơi mình hậu tạ 50đ 5 sao,cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha
Có 1 bài ak
Cho đa thức C thõa mãn:
(4x²+xy-50)-C = 12x^6+xy+9)
Tìm giá trị lớn nhất biết C=30
Làm ơn giúp mik với 50đ lận đó làm trong dưới 1 tiếng nha
Cảm ơn niều nha

in progress 0
Sadie 2 tuần 2021-11-28T13:02:41+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:04:01+00:00

  $(4x²+xy-50)-C = 12x^6+xy+9$

  Thế $C=30$ vào đa thức trên ta có:

  $(4x²+xy-50)-30 = 12x^6+xy+9$

  $→ 4x²-12xy^6-89$

  Ta có: $12x^6\geqslant4x\geqslant0$ 

  $→ 12x^6-4x^2 \geqslant 0$

  $→ 4x^2-12x^6 \leqslant 0$ 

  $→ 4x^2-12x^6 -89 \leqslant -89$ 

  $→ C_{max}=-89 → x=0$

  Vậy $C_{max}=-89$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )