Các nghiệm của phương trình x2+2x−3=0 là hoành độ giao điểm của các đồ thị hàm số nào sau đây? A. y=2x+3 và y=−x2 B. y=2x+3 và y=x2 C. y=2x−3 và y=−x2

Question

Các nghiệm của phương trình x2+2x−3=0 là hoành độ giao điểm của các đồ thị hàm số nào sau đây?
A. y=2x+3 và y=−x2
B. y=2x+3 và y=x2
C. y=2x−3 và y=−x2
D. y=2x−3 và y=x2

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-10-08T14:06:14+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T14:08:07+00:00

  Ta xét từng đáp án.

  – Đáp án A: Ptrinh hoành độ giao điểm là

  $-x^2 = 2x + 3$ <-> $x^2 + 2x + 3=0$

  – Đáp án B: Ptrinh hoành độ giao điểm là

  $x^2 = 2x + 3$ <-> $x^2 – 2x – 3 = 0$

  – Đáp án C: Ptrinh hoành độ giao điểm là

  $-x^2 = 2x – 3$ <-> $x^2 – 2x + 3 = 0$

  – Đáp án D: Ptrinh honahf độ giao điểm là

  $x^2 = 2x – 3$ <-> $x^2 – 2x + 3 = 0$ (TM)

  Đáp án D.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )