các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Question

các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

in progress 0
Iris 22 phút 2021-10-12T01:23:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:24:38+00:00

  – Hoạt động sản xuất công nghiệp thường lựa chọn vị trí thuận lợi để xây dựng các nhà máy, các khu công nghiệp.

  – Tự nhiên: là nhân tố quan trọng cho sự phát triển và phân bố công nghiệp.

  – Khoáng sản: trữ lượng, chất lượng và sự phân bố các loại khoáng sản sẽ chi phối quy mô, cơ cấu và tổ chức của xí nghiệp công nghiệp.

  – Nguồn nước: là điều kiện quan trọng cho sự phân bố các xí nghiệp của các ngành công nghiệp như luyện kim, hóa chất, dệt, nhuộm, giấy, chế biến thực phẩm.

  – Đặc điểm khí hậu: là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

  Kinh tế – xã hội: ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố công nghiệp, trong đó đường lối chính sách có vai trò quan trọng hàng đầu.

  – Dân cư và nguồn lao động: là lực lượng sản xuất chủ yếu, đồng thời là nguồn tiêu thụ sản phẩm công nghiệp.

  • Nơi có nguồn lao động dồi dào cho phép phát triển và phân bố các ngành cần nhiều lao động như dệt – may, giày – da, thực phẩm…
  • Nơi có đội ngũ lao động kĩ thuật cao, công nhân lành nghề cho phép phát triển và phân bố các ngành công nghiệp hiện đại như kĩ thuật điện, điện tử, tin học, cơ khí chính xác…

  – Tiến bộ KHKT: làm thay đổi việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp. Quyết định quy trình công nghệ, mức độ ô nhiễm và sử dụng nguồn năng lượng mới.

  – Thị trường: tác động mạnh mẽ tới quá trình lựa chọn vị trí của xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa sản xuất. Phát triển công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và hội nhập vào thị trường thế giới.

  – Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật: tác động đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

  – Đường lối chính sách: đường lối công nghiệp hóa quyết định cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )