Các nhân tố quyết định tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta là: A.dân cư và lao động B.Cơ sở vật chất và kĩ thuật C.C

Question

Các nhân tố quyết định tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta là:
A.dân cư và lao động
B.Cơ sở vật chất và kĩ thuật
C.Chính sách phát triển nông nghiệp
D.Thị trường trong và ngoài nước

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-09-11T11:53:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:54:43+00:00

  Các nhân tố quyết định tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta là:

  A.dân cư và lao động

  B.Cơ sở vật chất và kĩ thuật

  C.Chính sách phát triển nông nghiệp

  D.Thị trường trong và ngoài nước

  0
  2021-09-11T11:55:14+00:00

    Các nhân tố quyết định tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta là:

  A. Dân cư và lao động

  B. Cơ sở vật chất và kĩ thuật

  C. Chính sách phát triển nông nghiệp

  D. Thị trường trong và ngoài nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )