các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX,nc nào là ₫ế quốc trẻ , nc nào là ₫ế quốc già

Question

các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX,nc nào là ₫ế quốc trẻ , nc nào là ₫ế quốc già

in progress 0
Brielle 6 ngày 2021-12-03T20:57:02+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T20:58:34+00:00

  – Đặc điểm chung nổi bật:

  + Có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.

  + Sự hình thành các tổ chức độc quyền, chi phối toàn bộ đời sống kinh tế – xã hội.

  + Các nước đều tăng cường xâm lược thuộc địa, mở rộng thị trường tiêu thụ,…

  Bạn xem tham khảo ạ~~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )