các nước có ngành công nghiệp đứng đầu thế giới hiện nay là: Nhật Bản Trung Quốc Ca-na-da Hoa Kỳ

Question

các nước có ngành công nghiệp đứng đầu thế giới hiện nay là:
Nhật Bản
Trung Quốc
Ca-na-da
Hoa Kỳ

in progress 0
Quinn 39 phút 2021-09-15T09:44:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:45:53+00:00

  $\text{Các nước có ngành công nghiệp đứng đầu thế giới hiện nay là:}$

  A. Nhật Bản

  B. Trung Quốc

  C. Ca-na-da

  D. Hoa Kỳ

  0
  2021-09-15T09:45:54+00:00

  Các nước có ngành công nghiệp đứng đầu thế giới hiện nay là:

  Nhật Bản

  Trung Quốc

  Ca-na-da

  Hoa Kỳ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )