Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh ngành công nghiệp nào A Hóa chất. B Thực phẩm. C Khai khoáng D Sản xuất ô tô Câu 8: Dự

Question

Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh ngành công nghiệp nào
A Hóa chất. B Thực phẩm. C Khai khoáng
D Sản xuất ô tô
Câu 8: Dựa vào lược đồ phân bố công nghiệp Trung và Nam Mĩ. Các nước vùng biển Ca-ri-bê phát triển mạnh những ngành công nghiệp nào
A sơ chế nông sản, đóng tàu
B đánh bắt cá, chế biến thực phẩm
C sơ chế nông sản, chế biến thực phẩm
D sơ chế nông sản, chế biến thực phẩm, đóng tàu

in progress 0
Audrey 11 phút 2021-09-15T02:38:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:39:38+00:00

  Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh ngành công nghiệp nào

  A Hóa chất. B Thực phẩm. C Khai khoáng D Sản xuất ô tô

  Câu 8: Dựa vào lược đồ phân bố công nghiệp Trung và Nam Mĩ. Các nước vùng biển Ca-ri-bê phát triển mạnh những ngành công nghiệp nào

  A sơ chế nông sản, đóng tàu

  B đánh bắt cá, chế biến thực phẩm

  C sơ chế nông sản, chế biến thực phẩm

  D sơ chế nông sản, chế biến thực phẩm, đóng tàu

  0
  2021-09-15T02:40:00+00:00

  1: A

  2: D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )