Các nước TBCN đã làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng Kinh Tế(1929-1933)?Hệ quả? Giúp mình với ạ!!????

Question

Các nước TBCN đã làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng Kinh Tế(1929-1933)?Hệ quả?
Giúp mình với ạ!!????

in progress 0
Claire 4 tháng 2021-08-11T10:30:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:32:10+00:00

  Các nước Anh, Pháp, Mĩ: chọn cách đưa ra những chính sách khắc phục, và nâng cao hệ quả kinh tế của nước mình

  Các nước Đức, Nhật, Italia: chọn cách phát xít hóa bộ máy nhà nước để khắc phục. 

  Hệ quả: xảy ra chiến tranh.

  0
  2021-08-11T10:32:15+00:00

  -Các nước Anh,Pháp,Mĩ đã tiến hành cải cách kinh tế để có thể đưa đất nước thoát khỏi vấn đề khủng hoảng

  -Các nước Đức,Ý,Nhật đã cải cách quân sự đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng theo con đường phát xít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )