Các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh hay chậm không làm ảnh hưởng đến

Question

Các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh hay chậm không làm ảnh hưởng đến

A:
nhiệt năng của vật.
B:
thể tích của vật.
C:
vận tốc của vật.
D:
nhiệt độ của vật.

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-23T00:06:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:08:03+00:00

  Đáp án:C. Vận tốc của vật

   

  Giải thích các bước giải:

  Các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh hay chậm không làm ảnh hưởng đến
  A.nhiệt năng của vật.
  B.thể tích của vật.
  C.vận tốc của vật.
  D.nhiệt độ của vật

  0
  2021-10-23T00:08:27+00:00

  Đáp án:

   dưới

  Giải thích các bước giải:

   C: Vận tốc của vật 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )