+ Các phép toán đã học ở lớp 6 + Cách viết khác của : a) a – b b ) – a + b – c

Question

+ Các phép toán đã học ở lớp 6
+ Cách viết khác của : a) a – b
b ) – a + b – c

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-08-07T19:21:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:23:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Các phép toán 

  cộng

  trừ

  nhân 

  chia 

  lũy thừa

  cách viết

  a) a-b=a+(-b)

  b) -a+b-c=b-a-c

  0
  2021-08-07T19:23:45+00:00

  Đáp án+giải thích các bước giải:

  – Các phép toán đã học ở lớp 6:

  +) cộng

  +) trừ

  +) nhân

  +) chia

  +) nâng lên lũy thừa

  – Cách viết khác của: 

  a) a-b là:  a+(-b)

  b) -a+b-c là: (-a)+b+(-c) hay b-a-c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )