các phương pháp như đặt nhân tử chung, tách hạn tử,… Thì phải áp dụng như thế nào vậy?????

Question

các phương pháp như đặt nhân tử chung, tách hạn tử,… Thì phải áp dụng như thế nào vậy?????

in progress 0
Alice 1 tuần 2021-08-29T14:42:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:44:12+00:00

  Đáp án:

   Dùng trong nhiều bt

  Giải thích các bước giải:

    Áp dụng HĐT

  Cứ đúng cồn thức mà lamf thôi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )