Các quốc gia cổ đại phương Tây đã có gì về văn hóa?

Question

Các quốc gia cổ đại phương Tây đã có gì về văn hóa?

in progress 0
Hadley 17 phút 2021-09-12T12:40:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:42:43+00:00

  a. Lịch và chữ viết

  – Lịch:

  + Tính được lịch một năm có 365 ngày và 1/4. Trái đất hình cầu, 1 năm lần lượt có 31, 30 ngày, tháng 2 có 28 ngày. Như vậy, mặc dù chưa chính xác nhưng những hiểu biết của cư dân Rô-ma cổ đại đã rất gần với hiểu biết ngày nay

  – Chữ viết: Phát minh ra hệ thống chữ cái A, B, C,… lúc đầu có 20 chữ, sau thêm 6 chữ nữa để trở thành hệ thống chữ cái hoàn chỉnh như ngày nay. Đây là cống hiến lớn lao của cư dân Địa Trung Hải cho nền văn minh nhân loại.

  b. Sự ra đời của khoa học

  – Chủ yếu các lĩnh vực: toán, lý, sử, địa.

  – Khoa học đến thời Hy Lạp, Rô-ma mới thực sự trở thành khoa học vì có độ chính xác của khoa học, đạt tới trình độ khái quát thành định lý, định đề, tiên đề.

  c. Văn học

  – Chủ yếu là kịch. Một số nhà viết kịch tiêu biểu như Sô phốc, Ê-sin,…

  – Giá trị của các vở kịch: Ca ngợi cái đẹp, cái thiện và có tính nhân đạo sâu sắc.

  d. Nghệ thuật

  – Nghệ thuật điêu khắc: xây đền đài đạt đến đỉnh cao. Tiêu biểu đền Pác-tê-nông

  – Nghệ thuật tạc tượng: tượng lực sĩ ném đĩa, tranh tượng nữ thần A- tê- na,…

  0
  2021-09-12T12:42:45+00:00

  Văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Tây:

  – HIểu biết về thiên văn, làm ra lịch.

  – Chữ viết: sáng tạo ra chữ cái a,b,c.

  – Các ngành khoa học: 

     + Toán học: Ta -lét, Pi-ta-go,…

     + Vật lí: Ác-si-mét

     + Sử học: Hê-rô-đốt, Tu-xi-đít.

     + Địa lí: Stơ-ra-bôn.

  – Nghệ thuật sân khấu (bi hài)

  – Kiến trúc điêu khắc: Đấu trường Ro6ma, đền Pác-tê-nông ở Hi Lạp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )