các quốc gia đã làm j để ngăn chặn sự mở rộng hoang mạc

Question

các quốc gia đã làm j để ngăn chặn sự mở rộng hoang mạc

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-10-09T02:49:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:50:38+00:00

  Họ đã trồng những cánh rừng cây có độ che phủ tốt để ngăn cát bay đi mở rộng hoang mạc ngoài ra còn đưa nc vào hoang mạc bằng giếng khoan hoặc canh đào

  0
  2021-10-09T02:51:12+00:00

  các quốc gia đã :

  – Đưa nước vào hoang mạc bằng giếng nước cổ truyền, bằng giếng khoan sâu hay bằng kênh mương dẫn nước để khai thác hoang mạc.

  – Trồng cây gây rừng để vừa chống cát bay, vừa cải tạo khí hậu hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc hóa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )