Các số đo 7dm2 1/5m2… 7 1/4 dm2… 702m2….7dm2 2mm2 viết theo thứ tự từ lớn đến bé

Question

Các số đo 7dm2 1/5m2… 7 1/4 dm2… 702m2….7dm2 2mm2 viết theo thứ tự từ lớn đến bé

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2021-09-12T09:00:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T09:02:00+00:00

  Lớn đến bé :

  702 m² ; $\frac{1}{5}$ m² ; 7 $\frac{1}{4}$ dm² ; 7 dm² 2 mm² ; 7 dm²

  Cho mình $\color{yellow}{\text{câu trả lời hay nhất}}$ nhé

   

  0
  2021-09-12T09:02:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thứ tự từ lớn đén bé :

  2mm2 ,  1/5m2 , 7dm2 , 71/4dm2 , 702m2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )