các số nguyên a,b phải thỏa mãn điều kiện gì để: trả lời đầy đủ a,a+b=|a|+|b| b,a+b=-(|a|+|b|)

Question

các số nguyên a,b phải thỏa mãn điều kiện gì để: trả lời đầy đủ
a,a+b=|a|+|b| b,a+b=-(|a|+|b|)

in progress 0
Josephine 4 tuần 2021-07-06T07:46:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-06T07:48:28+00:00

    a,Để a+b = |a| + |b| thì a,b ≥0

    b,Để a+b = -(|a| + |b|) thì a,b ≤0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )