Các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6 là ?

Question

Các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6 là ?

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-08T01:19:13+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T01:20:39+00:00

  $\text { Không có số tự nhiên nào lớn hơn 5 và nhỏ hơn 6 }$

  0
  2021-09-08T01:20:41+00:00

  Không có số tự nhiên nào lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6.

  HOK TỐT!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )