các tập hợp sau đây có bằng nhau không ?Vì sao? a A={a,c,d,b} và B={d,a,b,c} b M={1;2;3;4} và N={4;2;0;1}

Question

các tập hợp sau đây có bằng nhau không ?Vì sao?
a A={a,c,d,b} và B={d,a,b,c}
b M={1;2;3;4} và N={4;2;0;1}

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-09-01T22:01:52+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T22:03:08+00:00

  a. A=B vì các phần tử của A ∩ (giao) B và ngược lại.

  b.M không bằng N vì phần tử 3 không có trong tập hợp N  và ngược lại tập hợp N không có phần tử 0 trong tập hợp M.

   

  0
  2021-09-01T22:03:40+00:00

  Bạn tham khảo :

  $a,$

  $A = B$ vì số phần tử của $A$ đều có trong $B$ hoặc phần từ của $B$ đều có trong $A$

  $b,$ 

  $M$ không bằng $N$ vì số phần tử của $M$ và $N$ khác nhau 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )