Các tế bào con tạo ra trong nguyên phân có số nhiễm sắc thể bằng với số nhiễm sắc thể tế bào mẹ là nguyên nhân nào?

Question

Các tế bào con tạo ra trong nguyên phân có số nhiễm sắc thể bằng với số nhiễm sắc thể tế bào mẹ là nguyên nhân nào?

in progress 0
Margaret 1 tháng 2021-07-29T21:27:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T21:28:57+00:00

  *Các tế bào con tạo ra trong nguyên phân có số nhiễm sắc thể bằng với số nhiễm sắc thể tế bào mẹ là do ở kì trung gian NST nhân đôi ở pha S và có sự phân li đồng đều về 2 cực của tế bào ở kì sau nhờ sự co rút của thoi vô sắc

   

  0
  2021-07-29T21:29:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Các tế bào con tạo ra trong nguyên phân có số nhiễm sắc thể bằng với số nhiễm sắc thể tế bào mẹ là nguyên nhân là nhân đôi là phân li nhiễm sắc thể.

  $@Huin9$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )