Các tế bào không có nhân có khả năng sinh trưởng được hay không? Giải thích

Question

Các tế bào không có nhân có khả năng sinh trưởng được hay không? Giải thích

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-06T17:45:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:46:51+00:00

  Đáp án:

  – Các tế bào không có nhân không có khả năng sinh trường vì:

  + Nhân tế bào là một trong những thành phần quan trọng nhất của tế bào

  + Nhân tế bào là nơi chứa thông tin di truyền

  + Nhân là trung tâm điều khiển, định hướng, giám sát mọi hoạt động trao đổi chất trong quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào

   

  0
  2021-09-06T17:47:02+00:00

  Đáp án:

  Các tế bào không có nhân có khả năng sinh trưởng được hay không?

  => Không thể.

  Giải thích các bước giải:

       – Tế bào bao gồm tế bào chất bao quanh bởi màng tế bào, trong đó có nhiều phân tử sinh học như protein và axit nucleic.

       – Nhân tế bào là một trong những thành phần quan trọng nhất của tế bào.

       Xin hay nhất ạ

  100% K copy mạng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )