các thành phần dân tộc ở đồng bằng song cưởu long là

Question

các thành phần dân tộc ở đồng bằng song cưởu long là

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-08-23T19:32:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:33:13+00:00

  Vùng đồng bằng sông Cửu Long có 4 dân tộc sinh sống là Việt, Chăm, Khơ – me và Hoa. Trong đó, người Việt chiếm đa số.

  0
  2021-08-23T19:33:19+00:00

  Các thành phần dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long là Kinh, Chăm, Khơmer, Hoa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )