Các thành phần trong khai báo?

Question

Các thành phần trong khai báo?

in progress 0
Reese 4 tháng 2021-07-29T11:01:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:03:13+00:00

  Các thành phần trong khai báo?

  Trả lời:

  program(dấu cách)(tên);

  uses(dấu cách)crt;

  var(dấu cách)(tên):(kiểu dữ liệu);

  0
  2021-07-29T11:03:26+00:00

  Đây là theo mik bik thui ạ 

  • Phần khai báo:

                 Program ” tên chương trình”

                 Uses ” tên các thư viện “

                 Const “tên hằng”=”giá trị của hằng”

                 Var ” tên biến”: “kiểu dữ liệu”

                 Procedure …; “khai báo thủ tục”

                 Function …; “khai báo hàm”…

  • Phần thân:

                 Begin

                    Lệnh hoặc dãy các câu lệnh 

                 End.

  XIn hay nhất vs 5* ạ mơn chủ tus nhìu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )