các thao tác với chuột máy tính

Question

các thao tác với chuột máy tính

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-07-27T02:02:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:03:52+00:00

  Các thao tác chính với chuột là:

  – Xoay nút cuộn
  – Di chuyển chuột 
  – Nháy chuột
  – Nháy nút phải chuột
  – Nháy đúp chuột
  – Kéo thả chuột

  0
  2021-07-27T02:04:09+00:00
  1. -Di chuyển chuột.
  2. -Nháy chuột ( nháy nút trái chuột)
  3. -Nháy nút phải chuột.
  4. -Nháy đúp chuột.
  5. -Kéo thả chuột.
  6. -Xoay nút cuộn.

  $Cáo$/$Olympia$

  Sai thì báo cáo! chúc hok và thi tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )