Các triều đại phong kiến Việt Nam từ triều Ngô đến triều Hồ. Hoàn cảnh ra đời? Tên vị vua đầu tiên, tên nước, tên kinh đô?

Question

Các triều đại phong kiến Việt Nam từ triều Ngô đến triều Hồ.
Hoàn cảnh ra đời? Tên vị vua đầu tiên, tên nước, tên kinh đô?

in progress 0
Sadie 2 tuần 2021-08-28T07:10:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:11:53+00:00

  -Triều Ngô (938-965)

  Hoàn cảnh ra đời: Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.Năm 939, Ngô Quyền lê ngôi vua

  Vị vua đầu tiên: Tiền Ngô Vương ( Ngô Quyền )

  Tên nước: Vạn Xuân

  Kinh đô:Cổ Loa

  Triều Đinh

  Hoàn cảnh ra đời: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

  Vị vua đầu tiên : Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

  Tên nước : Đại Cồ Việt

  Kinh đô:Hoa Lư

  -triều Tiền Lê

  Hoàn cảnh ra đời:Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trưởng Đinh Liễn bị ám hại . Đinh Toàn lên ngôi vua lúc còn nhỏ tuổi , Lê Hoàn được triều đình cử làm phụ chính trông coi việc nước cho vua. Lợi dụng tình thế đó , nhà Tống lâm le xâm lược. Thái hậu Dương Vân Nga khoác áo long bào cho Lê Hoàn lên ngôi

  Vị vua đầu tiên: Lê Đại Hành ( Lê Hoàn)

  Tên nước:Đại Cồ Việt

  Kinh đô: Hoa Lư

  -Triều Lý

  Hoàn cảnh ra đời: Năm 1005, Lê Hoàn mất , Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Vua quan bấy giờ chỉ biết ăn chơi sa đọa làm các đại thần và tăng sư chán ghét nhà Tiền Lê. Đứng đầu là sư Vạn Hạnh , Đào Cam Mộc tôn Lý Công Uẩn lên ngôi

  Vị vua đầu tiên: Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn)

  Tên nước: Đại Việt

  Kinh đô: Thăng Long

  -Triều Trần

  Hoàn cảnh ra đời:Cuối năm 1225 đầu năm 1226 , Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh

  Vị vua đầu tiên:Trần Thái Tông (Trần Cảnh)

  Tên nước : Đại Việt

  Kinh đô:Thăng Long

  -Triều Hồ

  Hoàn cảnh ra đời:Năm 1400, Hồ Qúy Ly phế truất ngôi vua trần

  Vị vua đầu tiên:Hồ Qúy Ly

  Tên nước : Đại Ngu

  Kinh đô : Thành nhà Hồ

  0
  2021-08-28T07:12:23+00:00

  Triều Ngô (938-965)

  Hoàn cảnh ra đời: Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.Năm 939, Ngô Quyền lê ngôi vua

  Vị vua đầu tiên: Tiền Ngô Vương ( Ngô Quyền )

  Tên nước: Vạn Xuân

  Kinh đô:Cổ Loa

  Triều Đinh

  Hoàn cảnh ra đời: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

  Vị vua đầu tiên : Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

  Tên nước : Đại Cồ Việt

  Kinh đô:Hoa Lư

  -triều Tiền Lê

  Hoàn cảnh ra đời:Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trưởng Đinh Liễn bị ám hại . Đinh Toàn lên ngôi vua lúc còn nhỏ tuổi , Lê Hoàn được triều đình cử làm phụ chính trông coi việc nước cho vua. Lợi dụng tình thế đó , nhà Tống lâm le xâm lược. Thái hậu Dương Vân Nga khoác áo long bào cho Lê Hoàn lên ngôi

  Vị vua đầu tiên: Lê Đại Hành ( Lê Hoàn)

  Tên nước:Đại Cồ Việt

  Kinh đô: Hoa Lư

  -Triều Lý

  Hoàn cảnh ra đời: Năm 1005, Lê Hoàn mất , Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Vua quan bấy giờ chỉ biết ăn chơi sa đọa làm các đại thần và tăng sư chán ghét nhà Tiền Lê. Đứng đầu là sư Vạn Hạnh , Đào Cam Mộc tôn Lý Công Uẩn lên ngôi

  Vị vua đầu tiên: Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn)

  Tên nước: Đại Việt

  Kinh đô: Thăng Long

  -Triều Trần

  Hoàn cảnh ra đời:Cuối năm 1225 đầu năm 1226 , Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh

  Vị vua đầu tiên:Trần Thái Tông (Trần Cảnh)

  Tên nước : Đại Việt

  Kinh đô:Thăng Long

  -Triều Hồ

  Hoàn cảnh ra đời:Năm 1400, Hồ Qúy Ly phế truất ngôi vua trần

  Vị vua đầu tiên:Hồ Qúy Ly

  Tên nước : Đại Ngu

  Kinh đô : Thành nhà Hồ

  bài của bạn này như copy mạng í

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )