Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải theo phong tục của người Hán nhằm : 5 điểm Thống trị, áp bức dân tộc ta.

Question

Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải theo phong tục của người Hán nhằm :
5 điểm
Thống trị, áp bức dân tộc ta.
Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc.
Khai phá văn minh cho dân tộc ta.
Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta.

in progress 0
Ruby 2 tuần 2021-07-12T10:28:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:29:49+00:00

  các triều đại phương bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân theo phong tục của người Hán nhằm : Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta.

  khiến cho nước ta hoàn toàn là 1 phần lãnh thổ của họ.

  0
  2021-07-12T10:29:58+00:00

  -nhằm đồng hóa dân ta du nhập phong tục của người Hán vào nước ta làm dân ta quyên đi phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )