Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. Viết PTHH và tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau: a. Khi có 6,4g

Question

Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. Viết PTHH và tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau:
a. Khi có 6,4g khí oxi tham gia phản ứng
b. Khi có 0,3 mol cacbon tham gia phản ứng

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-10-28T21:05:02+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:06:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có phương trình hóa học :

  C + O2 –to–> CO2

  a. nO2 = 6,4/32 = 0,2 mol

  Theo phương trình , nCO2 = nO2 =0,2 mol

  ⇒ mCO2 = 0,2.44 = 8,8 gam

  b. Theo phương trình , nCO2 = nC = 0,3 mol

  Vậy mCO2 = 0,3.44 = 13,2 gam

   

  0
  2021-10-28T21:06:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:C+O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $CO_2$

  $a,n_{O_2}=\frac{6,4}{32}=0,2mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{CO_2}=n_{O_2}=0,2mol.$

  $⇒m_{CO_2}=0,2.44=8,8g.$

  $b,Theo$ $pt:$ $n_{CO_2}=n_{C}=0,3mol.$

  $⇒m_{CO_2}=0,3.44=13,2g.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )