Cách xác định kết quả phép lai trong quy luật phân ly độc lập?

Question

Cách xác định kết quả phép lai trong quy luật phân ly độc lập?

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-08-16T01:28:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:30:16+00:00

  nội dung quy luật phân li độc lập các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử 

   

  0
  2021-08-16T01:30:49+00:00

  Đáp án:

  Cách xác định kết quả phép lai :

  – Quy ước gen

  – Tìm quy luật di truyền chi phối

  – Lập sơ đồ lai xác định kết quả phép lai.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )