Cách chọn trang ngang hoặc dọc trong Word A File _ Page Setup B Edit_Replace C File_Exit D File-Pritn

Question

Cách chọn trang ngang hoặc dọc trong Word
A File _ Page Setup
B Edit_Replace
C File_Exit
D File-Pritn

in progress 0
Adalyn 2 tuần 2021-07-11T13:32:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:33:30+00:00

  Cách chọn trang ngang hoặc dọc trong Word:

  Vào thẻ lệnh Page Layout, trong nhóm lệnh Page Setup, chọn nút lệnh Orientation rồi chọn Portrait cho hướng giấy đứng, Landscape cho hướng giấy ngang.

  0
  2021-07-11T13:33:51+00:00

  Cách chọn trang ngang hoặc dọc trong Word

  A File _ Page Setup

  B Edit_Replace

  C File_Exit

  D File-Pritn

  chúc bạn học tốt

  xin ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )