Cách chuyển câu có Althought sang Despite / In spite of P/S : Làm rõ ràng và đầy đủ hết mức có thể

Question

Cách chuyển câu có Althought sang Despite / In spite of
P/S : Làm rõ ràng và đầy đủ hết mức có thể

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-18T03:42:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:44:14+00:00

  ALTHOUGH: mặc dù

  => Although sẽ đi với một mệnh đề có chủ ngữ, vị ngữ

  IN SPITE OF/ DESPITE: bất chấp (hai từ này cách dùng như nhau)

  => In spite of/ Despite sẽ đi với danh từ hoặc V-ing

  ———————————————————-

  CÁCH CHUYỂN ĐỔI: Bạn phải biến đổi mệnh đề thành danh từ hoặc V-ing, rồi giữ nguyên vế đằng sau

  Mình sẽ lấy một ví dụ cho bạn dễ hiểu nhé:

  VD: Although he is young, he performs excellently: Mặc dù anh ấy còn trẻ, anh ấy trình diễn thật xuất sắc

  (“He is young” là một mệnh đề nghĩa là Anh ấy trẻ và bạn phải chuyển nó sang danh từ)

  ⇒ Despite/ In spite of his young age, he performs excellently. (“His young age” là danh từ nghĩa là sự trẻ tuổi của anh ấy)

  hoặc

  ⇒ Despite/ In spite of being young, he performs excellently. (being young là V-ing)

  ——————————————-

  Tuy nhiên mình thấy cách này có lẽ hơi phức tạp nên sẽ hướng dẫn bạn một mẹo nhỏ, đó là THE FACT THAT

  The fact that: sự thật là…. ⇒ Khi bạn có cụm từ này tức là mệnh đề của bạn có thế thành danh từ

  Cách dùng: Thêm THE FACT THAT vào trước mệnh đề 1

  Mình sẽ lấy một ví dụ cho bạn dễ hiểu nhé:

  VD: Although he is young, he performs excellently (phần mình gạch chân là mệnh đè 1)

  ⇒ Despite/ In spite of THE FACT THAT he is young, he performs excellently (Bất chấp cái sự thật rằng anh ấy còn rất trẻ, anh ấy trình diễn thật xuất sắc)

  ————————————————–

  Bạn thử làm thêm một ví dụ tương tự nhé:

  VD: Although she is poor, she is the most intelligent girl in my class.

  ⇒ …..

  0
  2021-09-18T03:44:33+00:00

  😛

  Áp dụng công thức:

  -Although/Though +clause1, clause 2

  -Despite of Ving/N, clause 2

  Cách chuyển đổi đơn thuần nhất

  Khi chuyển đổi:

  -Clause 2 giữa nguyên và chỉ cần chuyển đổi clause 1

  ___________________________________________________________________

  -Cách sử dụng đơn giản nhất là đi với the fact that

  →Despte/In spite of + the fact that+clause 1, clause 2

  ___________________________________________________________________

  -Còn nếu sử dụng chuyên gia hơn thì:

  Although+S+V+O, ….

  (khi có chứa động từ↔khi chuyển sang despite/in spite of ta chuyển V→ Ving, bỏ chủ ngữ đi)

  VD:

  Althought she studies hard, she doens’t pass the exam.

  ⇔Despite studying hard,she doens’t pass the exam.

  Although+S+be+adj,….

  Although the weather is bad, we go swimming

  ⇔Despite the bad weather,we go swimming.

  Ok!Ko hiểu cứ bc! Tui giải thích theo cái hiểu của tui nhó!Chúc ông thi tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )