Cách chuyển đổi từ hệ cơ số 2 sang 16 và từ 16 sang 2 mà không dùng máy tính hoặc tra bảng cuối sách? Ví dụ tại sao biết được 0110 của hệ cơ số 2 là 6

Question

Cách chuyển đổi từ hệ cơ số 2 sang 16 và từ 16 sang 2 mà không dùng máy tính hoặc tra bảng cuối sách?
Ví dụ tại sao biết được 0110 của hệ cơ số 2 là 6 trong hệ cơ số 16

in progress 0
Margaret 4 tháng 2021-08-24T21:02:19+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T21:03:48+00:00

  Để chuyển từ hệ cơ số 2 sang 16:

  Ta tách dãy số thành từng cặp 4 số và đổi theo bảng.

  Muốn chuyển được mà không cần nhìn bảng chỉ có cách học thuộc.

  cach-chuyen-doi-tu-he-co-so-2-sang-16-va-tu-16-sang-2-ma-khong-dung-may-tinh-hoac-tra-bang-cuoi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )