Cách đánh giặc của nghĩa quân Lam Sơn trong trận Chi Lăng – Xương Giang

Question

Cách đánh giặc của nghĩa quân Lam Sơn trong trận Chi Lăng – Xương Giang

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-08-05T00:50:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-05T00:52:20+00:00

    – Vây thành, diệt viện, tập trung lực lượng tiêu diệt quân Liễu Thăng trước

    – Ta quyêt định ngăn chặn đường tiến quân của giặc và tập trung lực lượng tiêu diệt viện binh

    @Moon

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )