Cách đảo chiều màn hình máy tính

Question

Cách đảo chiều màn hình máy tính

in progress 0
aihong 5 tháng 2021-07-23T08:57:32+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:59:18+00:00

  => Giữ CTRL + ALT + mũi tên ( theo hướng lựa chọn)

  Màn hình sẽ tự xoay về hướng mũi tên như sau:
  – Mũi tên hướng lên trên: Xoay màn hình về hướng mặc định

  – Mũi tên hướng xuống dưới: Xoay đảo ngược màn hình

  – Mũi tên hướng sang bên phải: Xoay màn hình sang bên phải một góc $90^o$
  – Mũi tên hướng sang bên trái: Xoay màn hình sang  bên trái một góc $90^o$

  $@bangtann $

  0
  2021-07-23T08:59:21+00:00

                       `#`1`2`3`c`h`u`c`m`u`n`g`n`a`m`m`o`i

  bạn nhấn nút Alt+Ctrl+Home (màn hình sẽ sang tay trái)

  bạn nhấn nút Alt+Ctrl+Pg Up (màn hình sẽ trở lại bình thường)

  bạn nhấn nút Alt+Ctrl+Pg Dn (trái với trở sẽ trở lại bình thường thì đảo ngược màn hình $90^{0}$)

  bạn nhấn nút Alt+Ctrl+End (màn hình sẽ sang tay phải $90^{0}$ )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )