cách đây 2 năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi con,sau 4 năm nữa bố gấp 3,5 lần tuổi con hỏi bôs bao nhiêu tuổi

Question

cách đây 2 năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi con,sau 4 năm nữa bố gấp 3,5 lần tuổi con hỏi bôs bao nhiêu tuổi

in progress 0
Caroline 2 giờ 2021-10-24T01:33:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:34:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   đổi 3.5 = 7/2

  hiệu số tuổi hai bố con là 6-1 = 5 (phần)

  Vậy tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi của hai bố con là 1 : 5 = 1/5

  Sau 4 năm nữa, nếu tuổi con được chia thành 2 phần bằng nhau thì tuổi bố  sẽ có 7 phần như thế.
  Hiệu số tuổi của hai mẹ con là : 7 – 2 = 5 (phần)

  Vì hiệu số tuổi của hai bố con là không thay đổi nên ta có thể so sánh tuổi con trước đây 4 năm và tuổi con sau đây 4 năm. Ta có tuổi con sau 4 năm nữa gấp 2 lần tuổi con trước đây 2 năm và tuổi con sau 4 năm nữa hơn tuổi con trước đây 4 năm là : 2 + 4 = 6 (tuổi).

  Trước đây 4 năm : |——-| 6
  Sau đây 4 năm: |——-|——-|

  Tuổi con trước đây 2 năm là : 6 : (2 – 1) = 6 (tuổi)
  Tuổi bố trước đây 4 năm là : 6 x 6 = 36 (tuổi)
  Tuổi con hiện nay là : 6 + 4 = 10 (tuổi)
  Tuổi bố hiện nay là : 36+ 4 = 40(tuổi)

  mình ko chắc mấy đâu nha

  bạn đánh giá mình 5 sao nha

   

   

  0
  2021-10-24T01:34:32+00:00

  Coi tuổi con cách đây 2 năm là 1 phần thì tuổi bố cách đây 2 năm là 6 phần bằng nhau như thế. Như vậy hiệu số tuổi của hai bố con là $6-1=5$ (phần)

  Vì 4 năm nữa bố gấp 3,5 lần tuổi con nên hiệu số tuổi của bố và con sẽ gấp 2,5 lần tuổi con 4 năm nữa. Hiệu số tuổi của bố và con không đổi vẫn là 5 phần còn tuổi con 4 năm nữa ứng với số phần là:

           $5:2,5=2$ (phần)

  Ta có sơ đồ:

  Tuổi con cách đây 2 năm:    |—|

  Hiệu số tuổi của hai bố con:|—|—|—|—|—|
  Tuổi con 4 năm nữa:            |—|—|

  Từ sơ đồ ta thấy tuổi con 4 năm nữa hơn tuổi con cách đây 2 năm số phần là:

          $2-1=1$ (phần

  Giá trị 1 phần chính là hiệu của tuổi con 4 năm nữa so với tuổi con cách đây 2 năm và cũng chính là tuổi con cách đây 2 năm. Vậy tuổi con cách đây 2 năm là:

           $4+2=6$ (tuổi)

  Tuổi bố cách đây 2 năm là:

           $6\times6=36$ (tuổi)

  Tuổi bố hiện nay là:

            $36+2=38$ (tuổi)

                        Đáp số: $38$ tuổi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )